Jumaat, 30 Mac 2018

Jumaat Agung - Hari Yesus Disalibkan


Pada hari ini umat Kristian di sekeliiling dunia menyambut Jumaat Agung - hari Yesus disalibkan.

NIV Quickview Bible telah menyediakan satu carta mengenai hari bersejarah itu,  dari waktu Yesus dijatuhkan hukuman mati oleh Pilatus di sebelah pagi sehingga Dia dikuburkan pada petangnya.

"... Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; bahawa Dia telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci." (1 Kor 15:3,4, AVB)