Khamis, 28 Mac 2019

Alkitab Versi Borneo Kini Tersedia Dalam YouVersionAVB kini tersedia dengan lengkapnya dalam aplikasi YouVersion -- segala pujian kepada Tuhan! Semoga Firman Tuhan tersedia semakin meluas.

Kerana Anda, Firman Allah disediakan. Manfaatkan masa anda dalam Firman Allah dengan:

  • Rangkaian rakan-rakan pengguna Alkitab supaya anda didorong untuk belajar dan mendapat perspektif baru untuk masa anda dalam Alkitab.

  • Penanda Halaman, Sorotan, dan Nota -- Peribadikan pengalaman anda dengan ayat-ayat kegemaran untuk perkongsian dan rujukan kemudian.

  • Ayat Hari Ini & Imej Ayat Hari Ini

  • Pelan Renungan mengikut topik, musim, keperluan peribadi.

  • Audio, Video, dll.

Cetakan skrin dari YouVersion - Alkitab Versi Borneo

Kongsikan dengan kawan-kawan anda!