Sabtu, 21 Januari 2017

Donald Trump Angkat Sumpah Jadi Presiden Amerika Syarikat

Donald Trump mengangkat sumpah menjadi Presiden Amerika Syarikat ke-45

Donald Trump telah mengangkat sumpah menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-45 pada tengahari 20 Januari 2017 di hadapan Capitol House, Washington D.C.

Berikut adalah kata-kata yang diucapkannya dalam ikrar menjadi Presiden Amerika Syarikat:

"I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States, so help me God"

("Saya, Donald John Trump, bersumpah dengan sesungguh hati bahawa saya akan dengan setia melaksanakan jawatan Presiden Amerika Syarikat dan akan melakukan dengan segala kemampuan saya untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Amerika Syarikat, oleh itu tolonglah saya, Tuhan.")

Berikut adalah liputan ringkas CNN mengenai hari perlantikan Donald Trump sebagai Presiden: