Sabtu, 6 Oktober 2018

Satu Pertiga Daripada Penduduk Di Sabah Adalah Orang Asing

Kad-kad pengenalan palsu Angkatan Petugas Pemantau Pendatang Asing (APPPA) yang telah dirampas

Oleh Philip Golingai:

Setiap orang ketiga di Sabah adalah orang asing. Populasi di negeri saya lebih kurang 3.9 juta. Warga Malaysia merupakan 2,741,700 daripada populasi negeri ini manakala 1,158,300 adalah warga asing, menurut satu bancian Jabatan Statistik.

Angka-angka itu tercatat dalam laporan bertajuk, "Statistik Populasi: Penduduk Asing Di Sabah" oleh Pengarah Jabatan Imigresen Negeri, Musa Sulaiman. Laporan itu telah dibaca oleh penolong pengarahnya di satu seminar pada 27 September di Kota Kinabalu.

Penduduk-penduduk asing ini, menurut Musa boleh dibahagi kepada tiga:

A) Mereka yang memiliki status sah - yang memegang status penduduk tetap, pelawat-pelawat, pekerja-pekerja asing dan pemegang-pemegang IMM13.

(Pelarian-pelarian Filipina yang melarikan diri daripada perang Moro di selatan Filipina pada 1970an telah diberikan visa IMM13, yang boleh diperbaharui setiap tahun dan membenarkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Sabah).

B) Mereka yang berstatus haram - tanpa pas dan tanpa dokumen.

C) Mereka yang memiliki status di bawah pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah (JKPWAS) - status penduduk sementara, anak-anak pelarian tanpa IMM13, pemegang dokumen selain daripada dokumen imigresen, anak-anak yang dilahirkan dengan pendatang haram dan palauh (penduduk di laut).

Lebih kurang 70% daripada penduduk asing di Sabah adalah pendatang tanpa izin, menurut Musa, berdasarkan statistik yang disediakan oleh pihak berkuasa persekutuan dan jabatannya. Daripada jumlah pendatang tanpa izin itu, lebih kurang satu pertiga adalah di bawah pengurusan JKPWAS, yang diselia oleh Kementrian Dalam Negeri dan kerajaan Sabah.

Baca artikel penuh The Star di sini.

(Dipetik dan diterjemahkan daripada artikel The Star bertajuk, "When Photocopies Became A Problem" yang ditulis oleh Philip Golingai bertarikh 6 Oktober 2018)