Khamis, 29 November 2018

7.7.7. Panggilan Untuk Memberkati Negara Dengan Kesejahteraan Dan Kasih TuhanSalam sejahtera Pendeta, Penatua & Pemimpin Gereja

Pada malam Tuhan Yesus Kristus dilahirkan, sekumpulan malaikat muncul di hadapan beberapa gembala desa di kawasan padang memuji-muji Allah dan menyatakan:  

“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatiNya.” (Lukas 2:14)

Menjelang bulan Natal yang diberkati, Majlis memanggil semua umat Kristian untuk berdoa dan memberkati negara dengan kesejahteraan dan kasih Tuhan.    

Ini akan bermula pada 1hb. Disember (hari Sabtu) dan berakhir pada 7hb. Disember (hari Jumaat) 

Selama 7 hari

Selama 7 minit
                                                                     
Pada 7 pagi dan/atau 7 malam
                                                    
Oleh itu, panggilan ini dikenali sebagai “7.7.7. PANGGILAN UNTUK MEMBERKATI NEGARA DENGAN KESEJAHTERAAN DAN KASIH TUHAN”  

Pada 8hb Disember (hari Sabtu yang berikut), kami cadangkan agar pengumuman dan pengisytiharan kesejahteraanNya dibuat kepada semua orang di negara kita yang tercinta. 

Yesus datang supaya dunia ini dapat mengalami kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan maka tiada kesukacitaan, tiada kasih, tiada masa depan dan tiada harapan.   

Nabi Yeremia pada satu ketika menyatakan, “Ikhtiarkanlah kesejahteraan kota tempat ……, dan berdoalah kepada Tuhan bagi kota itu kerana kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu.” (Yeremiah 29:7). Tuhan telah menempatkan kita di negara ini agar menjadi saluran dan alatNya bagi kesejahteraan dan kasih.    

Sambil kita mengambil maklum cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh negara ini, Majlis memanggil setiap gereja untuk mengambil panggilan ini dengan serius.

Semasa tujuh hari berdoa ini, NECF akan mengirim panduan berdoa renungan melalui WhatsApp dan Facebook. Sila guna dan sebar secara meluas kepada umat Kristian yang lain. 

Semoga Allah Memberkati kamu,

Rev Andy Chi
Setiausaha Agung.

(Diambil daripada artikel NECF Malaysia bertajuk, "7.7.7. THE CALL TO BLESS THE NATION WITH GOD'S PEACE AND LOVE")