Sabtu, 19 Januari 2019

Kebangunan Rohani - Dari Bario Ke Ba'Kelalan (1973)


Kebangunan Rohani - Dari Bario Ke Ba'Kelalan (1973)

"Tuhan melalui Roh Kudus-Nya telah membawa kebangunan rohani kepada orang-orang Kelabit di Bario, suku kaum yang bersepupu dengan orang-orang Lun Bawang," Philip Siang menjelaskan. "Sebilangan daripada pastor-pastor di Bario berasal dari Ba'Kelalan, jadi mereka berjalan dari situ ke Ba'Kelalan untuk mengadakan kebaktian."

Roh Kudus melawat umat-Nya selama dua hari dan dua malam, dan orang-orang yang hadir – lebih kurang 300-400 orang – rebah di bawah kuasa Roh Kudus. Ramai yang diinsafkan akan dosa-dosa mereka. "Mereka tidak dapat bangkit sehinggalah mereka bertaubat, memohon maaf dan mengakui dosa mereka," kata Siang.

Kedahagaan Besar Untuk Berdoa

Sambil kebangunan rohani itu tercetus, Roh Kudus meletakkan kedahagaan besar untuk berdoa. Kumpulan-kumpulan doa bertemu di bukit-bukit doa setiap minggu, dan perhimpunan yang lebih besar diadakan sebulan sekali. Orang ramai akan berkongsi di kebaktian-kebaktian itu apakah Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap mereka. Sambil pekerjaan Tuhan terjadi, Roh Kudus mulai berbicara lebih kerap, dari sekali sebulan, ke sekali setiap dua minggu, ke sekali setiap minggu, ke hampir setiap hari. Doa membawakan penyembuhan dan kurnia-kurnia Roh. Siang menceritakan mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh Roh Kudus.


Kurnia-Kurnia Roh Kudus

"Sebilangan orang mengalami kunjungan ke syurga atau neraka. Ada kurnia bahasa roh – bernyanyi dalam bahasa roh, menyampaikan mesej dalam bahasa roh dan mentafsirkan bahasa roh. Sampai ke satu tahap di mana kami ada penulisan rohani: seorang wanita tertentu akan menulis, dan seorang wanita lain akan mentafsir tulisan itu. Terdapat juga seorang wanita yang tiada pendidikan yang dapat mengucapkan bilangan besar ayat-ayat Alkitab. Ke manapun dia pergi, Tuhan akan memberikan kepadanya inspirasi sesebuah buku, fasal atau ayat, dan dia akan nyanyikan ayat-ayat Firman itu. Orang-orang lain juga mendapat mimpi, penglihatan, dan kata-kata hikmat dan pengetahuan."

"Bukan sahaja Roh Kudus memberikan kurnia-kurnia yang menakjubkan ini, gereja bertumbuh kuat dan kudus, sambil dosa makin berkurangan. Amalan merokok, minum minuman keras, hidup berpoya-poya dan menyimpan azimat ditinggalkan. Umat juga merasa insaf akan perlunya mengamalkan Hari Sabat. Orang-orang Lun Bawang dahulunya adalah orang-orang Kristian pada nama sahaja, tetapi Tuhan berurusan dengan mereka sehingga mereka dipenuhi dengan takut akan Tuhan."

Akhirnya, Tuhan memerintahkan umat untuk berdoa di Gunung Murud, puncak gunung yang bersebelahan dengan kampung itu. Gunung itu menjadi tapak semboyan untuk kebangunan rohani itu, di mana Tuhan akan berbicara dengan cara-cara yang istimewa.