Sabtu, 4 Julai 2015

Ayat-Ayat Alkitab Mengenai Perkahwinan Dan Homoseks


Selepas Mahkamah Agung Amerika Syarikat membuat keputusan menyetujui perkahwinan sama jantina baru-baru ini, ramai orang mula mencari ayat-ayat Alkitab yang dapat menjawab dengan jelas persoalan mengenai hubungan homoseks.

The Gospel Herald mengambil keputusan untuk membantu orang ramai dalam pencarian mereka dengan menyusun satu senarai ayat-ayat Alkitab yang secara langsung berbicara mengenai homoseks dan perkahwinan mengikut takrifan Tuhan.

Alkitab mengatakan bahawa perkahwinan dimaksudkan secara khusus untuk seorang lelaki dan seorang perempuan, dan ini disokong oleh ayat-ayat Kejadian 1:27-28, Matius 19:4-6, dan Maleakhi 2:15.

Yang pertama menyatakan: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." 

Yang kedua menyatakan: Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kerana itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." 

Dan yang akhir, ayat dari Maleakhi menyatakan: "Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya."

Tuhan menanggap perilaku homoseks sebagai dosa, dan ini ditunjukkan dalam Roma 1:26-27 yang menyatakan: "Kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka."

Imamat 18:22 mengarahkan: "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, kerana itu suatu kekejian."

Roma 1:18-19 memberi amaran: "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kerana apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka."

(Dipetik dan diterjemahkan daripada artikel Christian Today bertajuk, "These Bible Verses Directly Address God's Definition Of Marriage And Homosexuality" penulisan Czarina Ong bertarikh 1 Julai 2015)