Selasa, 12 April 2016

Ambil Satu Minit dan Lihat Bagaimana Injil Telah Tersebar Dalam Masa 2,000 Tahun Lepas


Peta ini menunjukkan gerakan Injil yang kuat dalam masa 2,000 tahun yang lepas, dan ianya menakjubkan untuk ditonton. Setiap detik gambarnya adalah bersamaan dengan setahun dalam penyebaran Amanat Agung. 

Sangat mengkagumkan bila difikirkan mengenai segala perjalanan misionari, pertumbuhan gereja dan pemuridan yang kuat yang terkandung dalam peta visual ini. Firman Tuhan sedang tersebar ke dunia - kepada setiap negara, suku bangsa dan umat!
(Diterjemah daripada artikel Church Leaders bertajuk, "Take One Minute and Find Out How the Gospel Spread Over the Last 2,000 Years")