Jumaat, 24 Ogos 2018

10 Doa Paulus Yang Berkuasa Untuk Umat Tuhan (Bahagian 2)


6. Paulus berdoa agar mereka belajar tinggal dalam Kristus

"Semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman." (Efe 3:17a)

"...akan mengerti bersama semua orang salih betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan mengetahui kasih Kristus ini yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah." (Efe 3:18-19)

7. Paulus bedoa agar mereka bertumbuh dalam kasih mereka terhadap orang lain

"Dan kamu, setelah berakar umbi dalam kasih..." (Efe 3:17b)

"Inilah doaku: Semoga kasihmu bertambah-tambah..." (Fil 1:9a)

8. Paulus berdoa untuk kebenaran dan kesucian dalam hidup mereka

"Inilah doaku: Semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian, supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara yang baik, sentiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari Kristus, serta dipenuhi dengan buah perbenaran yang datang melalui Yesus Kristus, untuk memuji dan memuliakan Allah." (Fil 1:9-11)

"Semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat cela ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggil kamu itu setia, dan Dia akan melakukannya." (1 Tes 5:23-24)

9. Paulus berdoa agar mereka berkelimpahan dengan pujian dan kesyukuran kepada Tuhan

"Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam Kristus." (Efe 1:3)

"Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan." (2 Kor 1:3)

"Kerana pekerjaan mulia yang sedang kita usahakan ini bukan sahaja akan menampung kekurangan orang salih, tetapi juga menyebabkan ramai orang mengucap syukur kepada Allah." (2 Kor 9:12)

10. Paulus berdoa untuk kesempatan melayani di kalangan mereka

"Bagaimanakah kami harus bersyukur kepada Allah atas segala kegembiraan yang kami rasakan kerana kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sepenuh hati semoga kami dapat menemuimu dan melengkapkan apa yang masih kurang dalam imanmu." 1 Tes 3:9-10)


<      1       2

(Diterjemahkan daripada artikel Church Leaders yang bertajuk, "10 Powerful Prayers The Apostle Paul Prayed Over God's People" yang ditulis oleh Andrew Hess bertarikh 21 Ogos 2018)