Jumaat, 24 Ogos 2018

10 Doa Paulus Yang Berkuasa Untuk Umat Tuhan


Doa-doa Paulus untuk umat Tuhan adalah satu pelajaran yang menarik. Sangat menarik untuk memperhatikan permohonan yang dibuat oleh Paulus. Doa-doanya mengfokus kepada hati dan fikiran agar dibentuk menjadi seperti Kristus. 

D.A. Carson telah menulis sebuah buku yang amat bagus berkenaan doa-doa Paulus, A Call to Spiritual Formation, Priorities from Paul and His Prayers. Dalam buku itu, dia mengatakan kita harus berusaha "mengetahui dengan sebenarnya apakah yang dia minta kepada Tuhan bagi pihak umat yang didoakannya, dan bandingkan hasilnya dengan apa yang kita biasanya minta."

Bawalah doa-doa ini ke pertemuan staf gereja anda dan ambillah waktu mendoakan perkara-perkara itu ke atas jemaat. Lebih baik lagi, ambil beberapa untuk dihafalkan dan doakan untuk umatmu setiap hari!

1. Paulus berterima kasih atas setiap orang daripada umatnya

"Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus kerana kamu sekalian..." (Rom 1:8-10)

"Aku sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu, sebab Dia telah menganugerahimu kasih kurnia dalam Kristus Yesus." (1 Kor 1:4)

"Aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku teringat akan kamu dan aku sentiasa mendoakanmu dengan sukacita dalam setiap permohonanku." (Fil 1:3-4)

"Kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut nama-namamu dalam doa kami." (1 Tes 1:2)

2. Paulus berdoa untuk hikmat dan pengetahuan mereka

"Aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, iaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenali-Nya." (Efe 1:17)

"Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu, dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani." (Kol 1:9) 

3. Paulus berdoa agar mereka akan dipenuhi dengan harapan

"Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilan-Nya, limpah kemuliaan warisan-Nya dalam orang yang salih" (Efesus 1:18)

"Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus." (Rom 15:13)

4. Paulus berdoa agar mereka akan hidup dalam damai dan kesatuan

"Semoga Allah yang memberikan kesabaran dan galakan, mengurniaimu perpaduan yang sama terhadap satu sama lain, menurut Kristus Yesus. Dengan demikian dapatlah kamu dengan sebulat hati dan suara memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." (Rom 1:5-6)

"Semoga Tuhan, sumber segala kesejahteraan, sentiasa mengurniaimu kesejahteraan dalam segala hal. Tuhan bersama kamu semua." (1 Tes 3:16)

5. Paulus berdoa mereka akan dikuatkan dengan kuasa rohani

"Aku berdoa semoga Dia mengurniakan kepadamu, menurut limpah kemuliaan-Nya, kekuatan melalui Roh-Nya dalam dirimu." (Efe 3:16)

"...diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasa-Nya yang mulia, yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan." (Kol 1:11)


1       2      >

(Diterjemahkan daripada artikel Church Leaders yang bertajuk, "10 Powerful Prayers The Apostle Paul Prayed Over God's People" yang ditulis oleh Andrew Hess bertarikh 21 Ogos 2018)