Rabu, 3 Oktober 2018

Laman Web Diosis Anglikan Sabah Yang Baharu Sudah Dilancarkan!


Laman web Diosis Anglikan Sabah yang baharu sudah dilancarkan! Anda boleh melayarinya untuk mendapat berita terkini dan maklumat mengenai acara-acara yang akan datang, serta belajar tentang sejarah dan pelayanan semasa Diosis.

Antara topik-topik yang dipaparkan adalah:

Mesej Bishop
Sejarah Diosis Anglikan Sabah
Acara-Acara Akan Datang
Berita (Laporan Acara)
Daftar Gereja (mengikut kawasan)
Dan lain-lain lagi

Klik untuk layari di: Anglican Diocese of Sabah