Sabtu, 4 Januari 2020

Baca 12 Minit Saja Sehari & Selesai Baca Alkitab Dalam Setahun!


Hanya baca 12 minit sehari dan anda akan selesai baca Alkitab dalam setahun? Ya, itulah yang saya baca dalam artikel Relevant Magazine minggu lepas. Saya sangat tertarik dengan kenyataan penulis itu! Saya fikir saya boleh lakukan bacaan 12 minit sehari!

Alkitab mempunyai keseluruhan 1,189 fasal. Oleh itu saya hanya perlu membaca selama 12 minit merangkumi 3 atau 4 fasal sehari untuk mencapai matlamat membaca seluruh Alkitab dalam setahun.

Untuk memotivasikan diri saya membaca setiap hari, saya telah membuat pelan bacaan (di bawah). Setiap kali saya selesai membaca satu fasal saya akan mewarnakan nombor fasal itu dalam pelan itu. Saya tahu kadang-kadang saya akan terlepas membaca pada hari-hari tertentu, tapi apabila saya sambung semula keesokannya, saya akan tanda lagi di pelan itu.

Tandakan fasal yang telah dibaca

Kelebihan pelan ini adalah saya boleh membaca beberapa fasal dari umpamanya Kejadian dan juga Mazmur pada hari yang sama. Selepas saya membaca, saya boleh tandakan fasal-fasal itu, walaupun bacaannya dari buku-buku yang berbeza. Ini memberi saya fleksibiliti untuk memilih fasal dan buku yang saya ingin baca.

Siapa mahu sertai saya dalam rancangan membaca Alkitab 12 minit sehari? Anda boleh membuat pelan bacaan anda sendiri, atau menggunakan pelan yang saya sediakan di bawah.

Pelan bacaan Alkitab saya untuk tahun 2020:

Matlamat: Baca Alkitab dalam setahun.
Strategi: Baca 3 atau 4 fasal setiap hari.
Tempoh Bacaan: Lebih kurang 12 minit.Kejadian (50 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50

Keluaran (40 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40   

Imamat (27 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Bilangan (36 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Ulangan (34 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34   Yosua (24 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24   

Hakim-Hakim (21 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21

Rut (4 fasal)

 1    2    3    4

1 Samuel (31 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31

2 Samuel (24 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24 

1 Raja-Raja (22 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22

2 Raja-Raja (25 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25

1 Tawarikh (29 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29

2 Tawarikh (36 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36

Ezra (10 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Nehemia (13 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13

Ester (10 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10Ayub (42 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42

Mazmur (150 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64     65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95     96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150 

Amsal (31 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31

Pengkhutbah (12 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Kidung Agung (8 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8  Yesaya (66 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66

Yeremia (52 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52

Ratapan (5 fasal)

 1    2    3    4    5

Yehezkiel (48 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48 Daniel (12 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

Hosea (14 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14

Yoel (3 fasal)

 1    2    3

Amos (9 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9

Obadia (1 fasal)

 1

Yunus (14 fasal)

 1    2    3    4

Mikha (7 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7

Nahum (3 fasal)

 1    2    3

Habakuk (3 fasal)

 1    2    3

Zefanya (3 fasal)

 1    2    3

Hosea (2 fasal)

 1    2

Zakharia (14 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14

Maleakhi (4 fasal)

 1    2    3    4Matius (28 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28

Markus (16 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28 

Lukas (24 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24

Yohanes (21 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21Kisah Para Rasul (28 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28 Roma (16 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16

1 Korintus (16 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16

2 Korintus (13 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27     28

Galatia (6 fasal)

 1    2    3    4    5    6 

Efesus (6 fasal)

 1    2    3    4    5    6

Matius (4 fasal)

 1    2    3    4

Kolose (4 fasal)

 1    2    3    4

1 Tesalonika (5 fasal)

 1    2    3    4    5 

2 Tesalonika (3 fasal)

 1    2    3

1 Timotius (6 fasal)

 1    2    3    4    5    6

2 Timotius (4 fasal)

 1    2    3    4

Titus (3 fasal)

 1    2    3

Filemon (1 fasal)

 1

Ibrani (28 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13Yakobus (5 fasal)

 1    2    3    4    5

1 Petrus (5 fasal)

 1    2    3    4    5

2 Petrus (3 fasal)

 1    2    3

1 Yohanes (5 fasal)

 1    2    3    4    5

2 Yohanes (1 fasal)

 1

3 Yohanes (1 fasal)

 1

Yudas (1 fasal)

 1

Wahyu (22 fasal)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22"Hari ini adalah hari terbaik untuk memulakan bacaan anda!"