Ahad, 1 Mei 2016

Doa Bapa Kami - Dalam 7 Versi Terjemahan


Berikut ialah "Doa Bapa Kami" dalam 7 versi terjemahan Alkitab Bahasa Malaysia dan Indonesia dari 1629 hingga 2016. (Ini bukanlah senarai penuh - memang terdapat lain-lain lagi versi terjemahan dari abad ke-17 hingga abad ke-21 yang tidak disenarai di sini). Yang dimuatkan di sini ialah beberapa terjemahan yang saya kira menarik untuk dikongsikan dengan para pembaca.

Pada mulanya, Alkitab di dalam Bahasa Melayu digunakan oleh umat Kristian di seluruh Nusantara tanpa melihat bahawa Alkitab itu diterjemahkan, dicetak dan diedarkan oleh pihak Gereja di Tanah Melayu, Borneo ataupun Hindia Timur (wilayah Indonesia). Setelah kemerdekaan Indonesia (1945) dan Malaysia (1957), perkembangan Bahasa Melayu mengambil arah yang tersendiri di antara kedua negara tersebut.

Injil Matius Terjemahan Ruyl (diterbitkan 1629)
  
Bappa kita, jang berdudok kadalam surga: 
bermumin menjadi akan namma-mu. 
Radjat-mu mendatang, 
kahendak-mu menjadi 
di atas bumi seperti di dalam surga. 
Berila kita makannanku sedekala hari. 
Makka ber-ampunla pada-kita doosa kita, seperti 
kita ber-ampun akan siapa ber-sala kapada kita. 
D'jang-an hentar kita kapada setana seitan, 
tetapi muhoon-la kita daripada iblis.


Alkitab Terjemahan Shellabear (diterbitkan 1912) 

Ya Bapa kami jang di-shurga,
terhormat-lah kira-nya nama-mu.
Datang-lah keradjaan-mu.
Jadi-lah kehendak-mu:
di-atas bumi seperti di-shurga.
Beri-lah akan kami hari ini makan kami yang sa-hari-harian.
Maka ampunkan-lah hutang-hutang kami,seperti kami 
sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami.
Jangan-lah membawa kami masok penchobaan,
melainkan lepaskan-lah kami dari pada yang jahat.


Perjanjian Baru Bahasa Melayu Baba (diterbitkan 1913) 

Ya Bapa kami yang di shorga,
biar-lah nama-mu dikuduskan,
Datang-lah kerajaan-mu,
sperti di shorga bgitu juga di atas bumi.
Bri-lah sama kami ini hari makanan kami yang s-hari-s-hari.
Dan ampunkan-lah hutang-hutang kami, sperti kami 
sudah ampunkan orang yang berhutang sama kami.
Jangan-lah bawa kami masok dalam pnchoba'an,
ttapi lpaskan-lah kami deri-pada yang jahat. Alkitab Terjemahan Baru (Bahasa Indonesia, 1974)

Alkitab Terjemahan Baru
diterbitkan oleh
LAI 1974
Bapa kami yang di sorga, 
Dikuduskanlah nama-Mu, 
datanglah Kerajaan-Mu, 
jadilah kehendak-Mu 
di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini 
makanan kami yang secukupnya 
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami 
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, 
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 
(Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)


Alkitab Kabar Baik (Bahasa Indonesia Sehari-hari, 1985)

Alkitab Kabar Baik
diterbitkan oleh
LAI pada 1985
Bapa kami di surga:
Engkaulah Allah yang Esa.
Semoga engkau disembah dan dihormati.
Engkaulah Raja kami.
Semoga engkau memerintahkan di bumi
dan kehendakmu ditaati seperti di surga.
Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan.
Ampunilah kami dari kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang
yang bersalah kepada kami.
Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya
pada waktu kami dicobai
tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si Jahat.


Alkitab Berita Baik (Bahasa Malaysia, 1987)

Alkitab Berita Baik
Ya Bapa kami yang di syurga,
Engkaulah Allah yang Esa,
semoga Engkau disembah dan dihormati.
Engkaulah Raja kami.
Semoga Engkau memerintah di bumi,
dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati.
Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini.
Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami
mengampuni orang yang bersalah terhadap kami.
Jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai,
tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa Si Jahat.


Alkitab Versi Borneo (Bahasa Malaysia, 2016)

Alkitab Versi Borneo
diterbitkan 2016
Ya Bapa kami yang di syurga,
Sucilah Nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu.
Terlaksanalah kehendak-Mu
di bumi sebagaimana di syurga.
Berilah kami makanan untuk hari ini.
Ampunkanlah kesalahan kami sebagaimana kami
mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami.
Janganlah biarkan kami tergoda,
Selamatkanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan
dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.


(Sumber: Laman Sejarah.co)