Selasa, 21 Ogos 2018

Sistem Ranking Untuk Artikel Popular Di Blog Domba2Domba


Hotel-hotel ternama biasanya diberikan ranking mengikut kualitinya, dan seringkali sistem bintang digunakan dalam penarafan itu. Umpamanya, hotel yang biasa akan mendapat 3 bintang, hotel yang bagus akan mendapat 4 bintang, dan hotel yang amat bagus pula mendapat sebanyak 5 bintang.

Pada suatu hari saya terfikir alangkah baiknya jika saya juga dapat menilai artikel-artikel di blog domba2domba dengan memberikan bintang mengikut popularitinya. Idea itu mulai bercambah dalam fikiran saya, dan hasilnya saya telah merangka satu sistem ranking untuk artikel-artikel di blog ini.

Berikut adalah ranking untuk artikel popular dan bilangan artikel yang telah mencapainya selama 7 tahun ini (sehingga 23 Mei 2018)

Artikel Agak Popular ★★★

100-199 pageview: 46 artikel

200-499 pageview: 289 artikel

500-999 pageview: 304 artikel

Artikel Popular 

1,000-1,999 pageview: 315 artikel

2,000-4,999 pageview: 279 artikel

5,000-9,999 pageview: 102 artikel

Artikel Amat Popular 

10,000-19,999 pageview: 45 artikel

20,000-49,999 pageview: 26 artikel

50,000-99,999 pageview: 6 artikel

Artikel Teramat Popular 

100,000-199,999 pageview: 3 artikel

200,000-499,999 pageview: 1 artikel

Kesimpulannya, dalam tujuh tahun yang lepas, sebanyak 639 artikel telah mendapat 3 bintang (agak popular), 696 artikel mendapat 4 bintang (popular), 77 artikel 5 bintang (amat popular) dan 4 artikel 6 bintang (teramat popular)

Ranking ini akan membantu saya dengan cepat mengetahui populariti sesebuah artikel. Dan oleh itu lebih pantas mengenal pasti keperluan dan minat para pembaca. Dengan ini saya berharap dapat menulis lebih banyak artikel yang menepati keperluan dan minat para pembaca blog ini.