Isnin, 19 November 2018

Adakah Lagu-Lagu Kristian Masa Kini Kurang Nilai Teologinya?Hampir tiga tahun lalu saya telah mengikuti satu perbincangan di sebuah kumpulan Kristian di Facebook. Dalam perbincangan itu, beberapa ahli kumpulan telah mengkritik lagu-lagu Kristian masa kini dengan mengatakan bahawa lagu-lagu itu kurang nilai teologinya. 

Beginilah respons saya dalam perbincangan itu:

Pada pendapat saya, isu ini sebenarnya bukan mengenai teologi dalam lagu. Ianya sebenarnya telah bermula dengan kesalahfahaman terhadap lagu-lagu lama dan lagu-lagu masa kini.

Perbezaan Antara Lagu Lama dan Baru

Kalau kita dapat memahami perbezaan lagu-lagu lama (hymn) dan lagu-lagu baru (kontemporari), maka kita akan dapat memahami mengapa pendekatan dan penyampaiannya berbeza.

Lagu-lagu lama (hymn) lebih bersifat “singing about God” (menyanyi mengenai Tuhan). Oleh itu, dalam lagu-lagu itu mengandungi penerangan mengenai Tuhan yang mereka nyanyikan, mengenai sifat-sifat Tuhan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai teologi, sebab teologi bererti pengajian atau pembelajaran mengenai Tuhan.

Dalam lagu-lagu dalam dua dekad yang akhir ini, terdapat peralihan daripada lagu-lagu “singing about God” (menyanyi mengenai Tuhan) kepada lagu-lagu penyembahan “singing to God” (menyanyi kepada Tuhan) yang lebih intim. Itulah makanya lagu-lagu kini mempunyai senikata seperti “I love You, I draw near to You” berbanding dengan lagu-lagu hymn yang lama yang berlirik seperti “Our God Is A Mighty Fortress.”

Penyembahan Yang Lebih Intim

Peralihan kepada penyembahan yang lebih intim ini dapat diperlihatkan dalam lirik-lirik lagu kini yang lebih bersifat peribadi, dan yang lebih bersifat perhubungan. Oleh itu kadang-kala lagu-lagu penyembahan masa kini disalahfahamkan menyerupai lagu-lagu cinta di dunia (kerana menggunakan bahasa kecintaan dan perhubungan). Sesungguhnya lagu-lagu penyembahan masa kini adalah lagu-lagu cinta kepada Tuhan, dan adalah tidak salah lagu-lagu itu menggunakan bahasa kecintaan dan perhubungan antara penyembah dan Tuhan yang dicintainya. Jika kita meneliti Kidung Agung, ianya menggambarkan bahasa hubungan antara kekasih, dan itu adalah ibarat atau perumpamaan mengenai hubungan kekasih kita dengan Tuhan. 

Pendengarnya Yang Satu

Lagu-lagu ini bukan bersifat teologi pada asasnya sebab ianya berfungsi untuk menyampaikan rasa hati kepada Peribadi yang dicintai. Ianya bukan lagu pengajaran untuk menerangkan mengenai sifat-sifat Tuhan kepada pendengar-pendengarnya, sebab dalam lagu penyembahan seperti ini, Pendengarnya adalah satu iaitu Tuhan sendiri.

Teologi dan Perhubungan

Saya percaya bahawa Teologi (pembelajaran mengenai Tuhan) itu penting, tetapi saya percaya perhubungan dengan Tuhan juga sama penting. Jika kita hanya memiliki “pengetahuan” mengenai Tuhan semata-mata dan tidak memiliki “perhubungan” dengan Tuhan, teologi itu tidak ada ertinya atau gunanya untuk kita. Dalam kebaktian-kebaktian ibadah yang biasa kita ikuti, saya percaya bahawa kita ada ruang yang mencukupi untuk memperolehi kedua-dua hal ini: melalui waktu penyembahan dan waktu khutbah.

Kesimpulan

Kita tidak perlu menjadikan semua lagu penyembahan sebagai bahan pengajaran atau teologi, kita boleh mengajar teologi melalui waktu khutbah (dan itu sememangnya fungsi khutbah). Pada waktu yang sama, terdapat banyak lagu-lagu pujian dan kemenangan masa kini yang bersaksi mengenai kebesaran dan sifat-sifat Tuhan (dan di situlah Teologi diterapkan juga), tetapi apabila umat rindu untuk masuk ke ruangan maha kudus dan menyembah muka ke muka dengan Tuhan, kita tidak perlu lagi mensyaratkan bahawa lagu-lagu pertemuan yang intim dengan Tuhan itu juga harus ada banyak kandungan teologinya. Sebab pada waktu-waktu seperti itu umat datang bukan untuk mempelajari mengenai Tuhan, tetapi untuk tunduk dan menyembah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan yang mereka kenal.

- Si Domba Putih