Sabtu, 8 Disember 2018

Penghayatan & Penyembahan Krismas (Maksud Sebenar Krismas)Oleh  Pena Rajawali:

Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur. (Matius 2:11 TB)

Baca Matius 2:1-12

Renungan Natal 2018

Dalam penulisan sebelum ini ada dikatakan Krismas sudah sinonim dengan memberi dan menerima hadiah. Tetapi bagi ramai orang lain pula, Krismas sangat sinonim dengan pesta keramaian yang liar termasuk minum mabuk.

Tetapi apa sebenarnya Krismas/Natal? Krismas adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Penyambutan Krismas tidak terikat dan terbatas kepada tarikh 25 Disember sebab penyambutannya merupakan soal hati kita di hadapan Tuhan. 

Orang-Orang Majus

Orang-orang majus membawa persembahan mereka kepada Yesus

Penyambutan dan perayaan Krismas yang tepat perlu mengambil teladan daripada orang-orang majus dari timur yang telah datang dan mencari Yesus yang baru dilahirkan. Apabila berjaya menemukan Yesus Kristus, mereka mempersembahkan kepada-Nya emas, kemenyan dan mur. Siapakah dan dari manakah rombongan orang majus ini? Apakah erti dan maksud dari bahan-bahan persembahan mereka kepada Yesus?

Orang-orang Majus ini merupakan keturunan kepada orang-orang bijaksana yang datang dari wilayah Mesopatamia. Mereka merupakan keturunan kepada orang-orang pintar di zaman Daniel dalam zaman Raja Nebukadnezar dan beberapa raja yang menyusuli. Melalui nabi Daniel mereka mendengar tentang Tuhan Allah yang benar dan nubuatan yang terdapat kitab-kitab suci. 

Melalui Daniel mereka juga mendengar tentang tanda bintang yang akan muncul apabila seorang raja besar orang Israel dilahirkan. Apabila tanda bintang (Bilangan 24:17) itu kelihatan di langit maka mereka pun datang ke Yerusalem untuk mencari anak yang telah dijanjikan itu.

Emas, Kemenyan dan Mur

Emas, kemenyan dan mur

Orang-orang Majus membawa persembahan dari emas kemenyan dan mur. Emas merupakan simbol keilahian Kristus. Para penyembah berhala menggunakan emas untuk menyaluti tuhan berhala mereka. Jadi persembahan emas bercakap tentang asal dan Siapa Yesus. Dia berasal dari syurga dan Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia (Yohanes 1:1-3,14). Emas juga bercakap tentang kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. 

Kemenyan bercakap tentang peranan Yesus Kristus sebagai Imam Besar yang akan berdoa bagi umat Tuhan dan membawa dalam diri-Nya dan darah-Nya satu persembahan Paskah yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya (Baca seluruh Galatia dan Ibrani). 

Mur pula bercakap tentang kematian-Nya bagi pihak orang lain. Maka dalam persembahan orang-orang Majus ini tersirat mesej tentang Siapa dan tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yesus Kristus adalah Raja Messias/Kristus/Penyelamat yang telah dijanjikan di seluruh Perjanjian Lama (lihat Matius 1:1; Yeremia 31:31-34) dan Dia datang untuk mati di salib bagi menanggung dosa manusia. Tujuan Betlehem adalah Bukit Golgota.

Penghayatan dan Penyembahan

Maka dengan pengertian Krismas/Natal yang berdasar ajaran Alkitab ini, semoga Natal 2018 kita sama-sama rayakan dengan cara yang tepat iaitu mengambil masa untuk penghayatan dan penyembahan (serta pujian) baik secara peribadi, famili dan gereja. Perayaan Krismas tidak semestinya mengadakan rumah terbuka dan berpesta dengan riuh rendah. Perayaan Natal yang heboh dan megah tidak membawa erti apa-apa kepada kita apabila tidak didasari dan diisi dengan penghayatan dan penyembahan yang tepat di hadapan Tuhan.

Bagaimanakah kita rayakan Natal 2018 tahun ini? Saya sebagai hamba Tuhan menggalak agar kita yang terlalu sibuk dengan kerjaya mengambil masa bersama famili untuk bersyukur, memuji menyembah, berdoa dan berserah lagi kepada Tuhan bersama-sama. 

Suami/isteri yang curang biarlah insaf dengan pilihan dan gaya hidup yang salah untuk kembali kepada pasangan dan pangkuan keluarga. 

Orang-orang pemabuk dan suka hidup berpesta pora, marilah mengambil kesempatan tahun ini untuk mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan dan meminta dari Tuhan kekuatan untuk berubah. 

Para pemimpin gereja, marilah kita kembali kepada penghayatan persembahan orang Majus dan selaraskan hidup dan pelayanan kita dengan kebenaran yang tersirat di dalamnya.

Selamat menyambut dan merayakan Natal / Krismas 2018!

Selamat berhujung minggu famili dan kawan-kawan. Tuhan Allah memberkati Malaysia Baru dan Tuhan Allah memberkati kita semua!

(Diambil daripada catitan Facebook Pena Rajawali bertajuk, "Penghayatan & Penyembahan Krismas (Maksud Sebenar Krismas/Natal)" bertarikh 8 Disember 2018)