Sabtu, 20 Jun 2020

Infografik: SOP Membuka Kembali Rumah-Rumah Ibadat

Kementrian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan infografik "Panduan Upacara Keagamaan Di Rumah Ibadat" dan ianya sangat berguna dan mudah difahami.

Marilah kita sama-sama ikuti SOP membuka kembali rumah-rumah ibadat di kawasan kita masing-masing!

Sementara kita bersyukur kepada Tuhan atas pembukaan kembali gereja untuk ibadah, marilah kita juga mengambil langkah-langkah yang telah disenaraikan ini.