Khamis, 5 Mac 2015

Bagaimanakah Kita Dapat Mengenal Allah?Bagaimanakah Kita Dapat Mengenal Allah?


1. Melalui Kasih-Nya

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. (1 Yohanes 4:8)


2. Melalui Kata-Nya

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. (Yohanes 1:1)


3. Melalui Kerja-Nya

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8)Anda juga akan meminati: "Manusia Dikenal Oleh...?"