Selasa, 16 Mei 2017

Domba dan Gembala


Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, kerana mereka mengenal suaranya. (Yohanes 10:4)

Renungan saya pada pagi ini:


Kita telah dipanggil untuk:

Menjadi domba (ayat 4)

Menjaga domba (ayat 4)

Mencari domba (ayat 16)

dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya… (ia akan) pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya... (Lukas 15:4)

(Diambil daripada Nota Si Domba Putih bertajuk, "Domba dan Gembala" bertarikh 16 Mei 2017)