Rabu, 10 April 2019

Bilakah Yesus Dilahirkan?


Ada dua ketika yang jelas di mana umur Yesus telah disebut dalam Alkitab dan banyak kesimpulan dapat dibuat daripada rekod bersejarah pada waktu itu. 

1. Ketika dia berusia 12 tahun - "Tiap-tiap tahun ibu bapa-Nya pergi ke Yerusalem untuk menyambut Perayaan Paskah. Ketika Yesus berusia dua belas tahun, mereka pergi menghadiri perayaan itu seperti biasa" (Lukas 2:41-42, AVB).

2. Ketika dia berusia 30 tahun - "Yesus berusia lebih kurang tiga puluh tahun pada masa Dia memulakan pelayanan-Nya. Pada sangkaan orang, Dia anak kepada Yusuf, anak Eli" (Lukas 3:23, AVB).

Dua kaedah popular telah digunakan untuk menganggarkan tahun kelahiran Yesus:

1. Berdasarkan kisah kelahiran Yesus dalam Injil dengan rujukan kepada pemerintahan Herodes. 

2. Dengan mengira ke belakang daripada usianya yang dinyatakan "lebih kurang 30 tahun" apabila dia mulai berkhutbah (Lukas 3:23) pada "tahun yang kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius" (Lukas 3:1-2). 

Dua kaedah itu menunjukkan masing-masing suatu tarikh kelahiran sebelum kematian Herodes pada 4 Sebelum Masihi, dan suatu tarikh lahir sekitar 2 Sebelum Masihi. Dengan itu, kebanyakan sarjana mengandaikan suatu tarikh lahir di antara 6 Sebelum Masihi dan 4 Sebelum Masihi.

(Diterjemahkan daripada artikel Believers Portal bertajuk "When Was Jesus Born?" yang ditulis oleh BP-Explore-3 bertarikh 6 Oktober 2016)